onsdag 12. februar 2020

Doing some sat mode

FUNcube-1 Dashbord receive today.
Icom IC-9100 via USB.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar