fredag 28. oktober 2011

Playing with PSK..Playing with PSK in fldigi.
Works very fine, and is easy to use..


søndag 23. oktober 2011

Peiler meg inn på HamSAT(VO-51)..
ISS dukker litt senere opp.

torsdag 6. oktober 2011