tirsdag 1. mai 2018

DigiMode

So,
I'm able to run DigiMode at 2 QTH's at the same time.
Thanks for that, JTDX :-)


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar