torsdag 18. desember 2014

SSTV from ISS

Not the best pass...
Waiting for next..

Not too good either..


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar